BURSKOOP olarak, örgün lisans, ön lisans ve meslek lisesinde öğrenim gören başarılı fakat maddi yetersizlikler nedeniyle zorluklar yaşayan Bursalı gençlerimizin; 

  • Eğitim gereksinimlerine katkı sunmak,
  • Karşılaşabilecekleri ekonomik zorlukları aşmalarına yardımcı olmak,
  • Eğitimlerini daha rahat sürdürmelerine destek olmak ve buna bağlı olarak da derslerindeki başarı ve motivasyonlarını arttırmak,
  • Eğitiminde fırsat eşitliğini sağlayabilmek,

 İlkeleriyle karşılıksız burs veriyoruz. 

Sınırlı Sorumlu Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi ve kısa adıyla BURSKOOP, 1163 sayılı Kooperatif Kanununa uygun olarak 27.10.2021 tarihinde Bursa Ticaret Sicil İl Müdürlüğü’ne tescil edilerek kurulmuş özel hukuk tüzel kişiliğine haiz bir kooperatiftir. Kooperatifin merkezi Osmangazi\BURSA ’dır ve kooperatif süresizdir.

  Kooperatifin ana faaliyet konusu özetle; örgün üniversite ve meslek lisesi öğrenimi gören Bursalı gençlerimizin eğitim gereksinimlerine katkı sunmak, başarılı fakat maddi yetersizlikler nedeniyle zorluklar yaşayan Bursalı öğrencilerimizin karşılaşabilecekleri ekonomik zorlukları aşmalarına yardımcı olmak ve eğitimlerini daha rahat sürdürmelerine olanak sağlayarak başarılı üniversite öğrencilerine karşılıksız burs desteği vermektir.