Burs başvuruları sürecinde öncelikle, aşağıda yer alan “Sıkça Sorulan Sorular” bölümünü incelemenizi tavsiye ederiz. 

Yanıtını bulamadığınız herhangi bir sorun ile karşılaşmanız durumunda 0224 716 22 95 numaralı telefon hattından veya iletisim@burskoop.commail adresi üzerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. 

 

1-) BURSKOOP bursuna ne zaman ve nasıl başvurabilirim?

29.09.2023 – 15.10.2023 tarihleri arasında www.basvuru.burskoop.com adresi üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

2-) BURSKOOP burs başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

Başvuru için gerekli belgelere www.basvuru.burskoop.comadresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

3-) Başvuru sırasında “Başvuruya devam edebilmeniz için sizin ya da velinizin ikamet adresi Bursa olmalıdır.” hatası aldım, ne yapmalıyım?

BURSKOOP bursuna başvuru yapan öğrencinin kendisinin, annesinin, babasının ya da velisinin ikamet adresinin Bursa il sınırlarında olması gerekmekte olup aksi durumda başvuru işlemi gerçekleştirilemez. 

4-) Yabancı uyruklu öğrenciler BURSKOOP bursuna başvurusu yapabilir mi?

BURSKOOP burs başvurusu yapabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak şartı aranmaktadır. 

5-) İkinci öğretim öğrencileri BURSKOOP bursuna başvuru yapabilir mi?

İkinci öğretim öğrencileri BURSKOOP bursuna başvuru yapabilirler.

6-) Vakıf üniversitesi öğrencileri BURSKOOP bursuna başvuru yapabilir mi?

Vakıf üniversitelerinde %100 (tam) burslu olarak okuyan öğrenciler BURSKOOP bursuna başvuru yapabilirler.

7-) Yurt dışındaki üniversitelerde eğitim gören öğrenciler BURSKOOP burs başvurusu yapabilir mi?

Sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan üniversitelerde örgün lisans ya da ön lisans öğrenimi gören öğrenciler BURSKOOP bursuna başvuru yapabilirler. 

8-) Sınıf/dönem tekrarı yapmış olmak BURSKOOP burs başvurusu yapmaya engel midir?

Sınıf ve/veya dönem tekrarı yapan öğrenciler BURSKOOP bursuna başvuru yapamazlar.

9-) BURSKOOP burs başvurusu için not ortalaması şartı aranmakta mıdır?

Ara ve son sınıf öğrencilerinin dönem başarı ortalamasının; puan sistemine göre en az 53, not sistemine göre en az 2 olması gerekmektedir.

10-) Yüksek lisans veya doktora öğrencileri de BURSKOOP burs desteğinden yararlanabilir mi?

Yüksek lisans veya doktora öğrencileri BURSKOOP burs desteğinden yararlanamazlar.

11-) Açık öğretim ve/veya uzaktan eğitim gören öğrenciler BURSKOOP bursu desteğinden yararlanabilir mi?

Açık öğretim ve/veya uzaktan eğitim gören öğrenciler BURSKOOP burs desteğinden yararlanamazlar.

12-) Polis Meslek Yüksek Okullarında öğrenim gören öğrenciler BURSKOOP burs desteğinden yararlanabilir mi?

Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencileri BURSKOOP burs desteğinden yararlanamazlar.

13-) Polis Akademisi öğrencileri BURSKOOP burs desteğinden yararlanabilir mi?

Polis Akademisi öğrencileri BURSKOOP burs desteğinden yararlanamazlar.

14-) Milli Savunma Üniversitesi öğrencileri BURSKOOP burs desteğinden yararlanabilir mi?

Milli Savunma Üniversitesi öğrencileri BURSKOOP burs desteğinden yararlanamazlar.

15-) 27 yaşındayım BURSKOOP burs desteğinden yararlanabilir miyim?

BURSKOOP burs desteğinden yararlanmak için 26 yaşını aşmamış olmak gerekir.

16-) Üniversitelerin ara ve son sınıf öğrencileri BURSKOOP burs desteğinden yararlanabilir mi?

Üniversitelerin örgün lisans ya da ön lisans ara ve son sınıf öğrencileri de BURSKOOP burs desteğinden yararlanabilirler.

17-) Burs miktarı ne kadardır, nasıl ve ne zaman ödenir?

2023-2024 öğretim döneminin kasım ila haziran ayları arasında, her ayın 28 ila 31’inci günlerinde öğrencilerin IBAN numaralarına 1.250 (bin iki yüz elli) TL yatırılacaktır. 

18-) BURSKOOP burs başvurusunu her yıl yenilemek gerekir mi?

BURSKOOP burs desteği için her yıl yeniden başvuru yapmak gerekir.

19-) Burs başvuruları hangi kriterlere göre değerlendirilmektedir?

BURSKOOP burs kriterleri öğrencinin sosyoekonomik ve öğrenim başarı durumu dikkate alınarak değerlendirilmektedir.

20-) Aynı haneden birden fazla kişi BURSKOOP burs başvurusu yapabilir mi?

BURSKOOP başvuru şartlarını taşıyan aynı haneden birden fazla kişi burs desteği için başvuruda bulunabilir. 

21-) Yüksek Öğrenim ve/veya Kredi Yurtlar Kurumu (KYK)’ndan öğrenim kredisi ya da burs alan öğrenciler BURSKOOP burs başvurusu yapabilir mi?

Yüksek Öğrenim ve/veya Kredi Yurtlar Kurumu (KYK)’ndan öğrenim kredisi ya da burs alan öğrenciler BURSKOOP burs başvurusu yapabilirler. 

22-) Kredi Yurtlar Kurumu (KYK)’ndan başka bir kurumdan burs alan öğrenciler BURSKOOP burs başvurusu yapabilir mi?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK)’ndan başka bir kurumdan burs alan öğrenciler BURSKOOP burs başvurusu yapabilirler. 

23-) BURSKOOP burslarında geri ödeme koşulu ya da zorunlu hizmet şartı var mıdır?

BURSKOOP bursları karşılıksız olup herhangi bir geri ödeme ya da hizmet yükümlülüğü getirmemektedir.

24-) 2022-2023 eğitim –öğretim döneminde başvuru yapmasına rağmen BURSKOOP burs desteği almayan öğrenciler 2023-2024 yeni eğitim-öğretim döneminde başvuru yapabilir mi?

BURSKOOP bursu her eğitim-öğretim yılı için ayrı değerlendirilmekte olup geçmiş yıllarda başvurusu olumsuz sonuçlanan öğrenciler yeni dönemde tekrar başvuru yapabilirler.

25-) Burs başvuru sonuçları ne zaman ve nerede duyurulacaktır?

BURSKOOP başvuru sonuçları https://basvuru.burskoop.com/bursiyer/basvurularim adresi üzerinden ve online başvuru formunda belirtilen telefon numarasına SMS ile bilgilendirme yapılarak bildirilecek olup ilk burs ödemesi Kasım ayı içerisinde yapılacaktır.  

26-) BURSKOOP bursu hangi durumlarda kesilmektedir?

BURSKOOP bursu, aşağıda belirtilen bir veya birden fazla durumun oluşması halinde kesilmektedir. 

 • Gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunun anlaşılması.
 • Öğrencinin sosyoekonomik açıdan ihtiyaç sahibi olmadığının tespit edilmesi veya ihtiyaçlılık durumunun ortadan kalkması.
 • Öğrencinin herhangi bir kuruluşta ücretli olarak çalışmaya başlaması.
 • Öğrencinin kamu düzenini bozucu ve/veya yüz kızartıcı davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi.
 • Öğrencinin öğrenim gördüğü kurumdan disiplin cezası alması.
 • Öğrencinin burs almaktan vazgeçtiğini yazılı olarak bildirmesi.
 • Öğrencinin bursluluğun herhangi bir aşamasında başka bir ülkenin vatandaşlığına geçmesi.
 • Öğrencinin ikametini Bursa dışına aldırması.
 • Öğrencinin herhangi bir nedenle okulu ile ilişiğinin kesilmesi.
 • Öğrencinin, sürekli veya aralıklarla bir dönem içinde iki aydan fazla öğrenimine mazeretsiz olarak devam etmemesi ile final ve bütünleme sınavlarının tamamına geçerli bir mazereti bulunmaksızın girmemesi.
 • Öğrencinin akademik dönem içerisinde askerlik hizmeti için ayrılması.
 • Öğrencinin mezun olması.
 • Öğrencinin üniversite kaydını dondurması.

 

27-) BURSKOOP bursu kesilen bir öğrenci tekrar burs başvurusu yapabilir mi?

BURSKOOP bursu kesilen öğrenci ancak bir sonraki yılın eğitim döneminde açılacak olan burs desteği için başvuruda bulunabilir.

28-) Yatay geçiş yapan öğrenciye burs desteği devam eder mi?

Yatay geçişe bağlı olarak bursiyerin ve ebeveyninin ikametgâh adresinin Bursa dışına alınması söz konusu olursa burs desteği devam etmez. (yatay geçiş yapan öğrencilerin bu durumu 10 (on) iş günü içinde BURSKOOP'a beyan etmeleri zorunludur.)

29-) Dikey geçiş yapan öğrenciye burs desteği devam eder mi?

Dikey geçişe bağlı olarak bursiyerin ve ebeveyninin ikametgâh adresinin Bursa dışına alınması söz konusu olursa burs desteği devam etmez. (yatay geçiş yapan öğrencilerin bu durumu 10 (on) iş günü içinde BURSKOOP'a beyan etmeleri zorunludur.)

30-) Öğrenci değişim programları ile yurt dışına gidersem burstan yararlanmaya devam edebilir miyim?

Öğrenci değişim programları ile yurt dışında öğrenim görmeye devam etmek bursun alınmasına engel bir durum değildir. Ancak bursun devamı için gerekli kriterleri, aynı şekilde devam ettirmeniz ve yerine getirmeniz gerekmektedir.

31-) Burs aldığım süreç içerisinde okuldan uzaklaştırma cezası aldım, ne yapmalıyım?

Öğrencinin, öğrenim gördüğü kurumdan ceza alması bursun kesilmesini haklı kılan nedenler arasında yer almaktadır. Böyle bir durumla karşılaşan öğrencilerimiz, cezanın öğrenciye tebliğ edilişini takip eden 10 iş günü içerisinde, bu durumu tarafımıza beyan etmekle yükümlüdürler. 

32-) Bursiyer kayıt ekranına bilgilerimi girdiğimde “YÖK’e aktif olarak kayıtlı öğrenciler başvuru yapabilir.” hatası ile karşılaştım, sebebi nedir?

Sisteme kayıt olmak ve başvuru yapabilmek için Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında yer alan üniversitelerde örgün lisans ya da ön lisans öğrencisi olma şartı aranmaktadır. T.C. kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulama sonucu bu şartın sağlanmadığı tespit edildiği durumlarda, kayıt sistemi bu hatayı vermektedir. 

YÖK’e aktif olarak kayıtlı olduğunuz halde bu hatayı alıyorsanız öğrenim gördüğünüz üniversitenin öğrenci işlerinden YÖKSİS’e bildirilen öğrencilik hakkı alanının kontrolünü sağlatmanız gerekmektedir.

33-) Burs başvurumu, kuruma şahsen başvuru yaparak elden gerçekleştirebilir miyim?

Başvurular sadece belirttiğimiz internet adresimizden, online olarak gerçekleştirilecektir. İstenen belgeler de yine aynı şekilde online olarak sisteme yüklenecektir.

34-) Bursa’da öğrenim gören ve yurtta kalan bir üniversite öğrencisiyim.  Benim ya da ailemin ikametgâh adresi Bursa’da değil. Bu durum başvuru yapmama engel midir?

Başvuru için öğrenci ya da ebeveyninden birisinin ikametgâh adresinin Bursa’da olma şartı aranmaktadır. Başvuruların devam ettiği süre içerisinde ikametgâh adresinizde değişiklik yaparak burs başvurusu yapabileceğinizi unutmamalısınız.

35-) BURSKOOP’a daha önce kaydolmuştum fakat giriş şifremi unuttum. Telefon numaramı değiştirdim ve “Şifremi unuttum” dediğimde kod, daha önce sisteme kaydolduğum eski telefon numarama gidiyor ve şifremi yenileyemiyorum. Bu durumda ne yapmalıyım?

Böyle bir durumla karşılaşmanız durumunda, https://basvuru.burskoop.com/bursiyer/numaram-degisti üzerinden yeni telefon numaranızı sisteme kaydederek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

36-) Burs başvuru durumum “onaylandı” olarak görünüyor fakat hesabıma halen burs ödemesi yapılmadı, nasıl bir yol izlemeliyim?

Üniversite öğrencileri için, kayıt esnasında verilen IBAN bilgisinin bursiyer adına olması gerekmektedir. Başvuru formunda belirtilen IBAN, bursiyerin kendi adına değilse ödeme işlemi gerçekleşememektedir. Böyle bir durumla karşılaşılırsa T.C. kimlik numaranızı ve IBAN bilgilerinizi iletisim@burskoop.com adresine mail ile bildirmeniz gerekmektedir.