Üniversite Öğrencileri İçin Gerekli Belgeler

 

1- Öğrenci Belgesi

Hazırlık ve 1. Sınıf öğrencileri için zorunlu olup belgenin dosya formatı PDF olmalıdır. Almak için tıklayınız.

2- Transkript

Ara sınıf (2. sınıf ve üzeri) öğrencileri için zorunlu olup belgenin dosya formatı PDF olmalıdır. Almak için tıklayınız.

3- Engellilik Sağlık Kurulu Raporu

Sağlık Kurulu Raporu olan öğrenciler için zorunlu olup belgenin dosya formatı PDF veya JPEG olmalıdır.

4- Şehitlik ve/veya Gazilik Belgesi

Şehit veya Gazi yakınları için noter onaylı belge zorunlu olup belgenin dosya formatı PDF veya JPEG olmalıdır.

5- %100 Burslu (Tam Burslu) Olduğunu Gösterir Belge

Vakıf Üniversitelerinde okuyan öğrenciler için zorunlu olup belgenin dosya formatı PDF veya JPEG olmalıdır.

6- Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu (diğer aile fertlerine ait)

Varsa, ailede bakım desteği alan hasta ya da engelli bireyler için zorunlu olup belgenin dosya formatı PDF veya JPEG olmalıdır.