Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri İçin

Burs başvuruları sürecinde öncelikle, aşağıda yer alan “Sıkça Sorulan Sorular” bölümünü incelemenizi tavsiye ederiz. 

Yanıtını bulamadığınız herhangi bir sorun ile karşılaşmanız durumunda 0224 716 22 95 numaralı telefon hattından veya iletisim@burskoop.commail adresi üzerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. 

 

1-) BURSKOOP bursuna ne zaman ve nasıl başvurabilirim?

29.09.2023 – 15.10.2023 tarihleri arasında www.basvuru.burskoop.com adresi üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

2-) BURSKOOP burs başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

Başvuru için gerekli belgelere www.basvuru.burskoop.comadresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

3-) Başvuru sırasında “Başvuruya devam edebilmeniz için sizin ya da velinizin ikamet adresi Bursa olmalıdır.” hatası aldım, ne yapmalıyım?

BURSKOOP bursuna başvuru yapan öğrencinin kendisinin, annesinin, babasının ya da velisinin ikamet adresinin Bursa il sınırlarında olması gerekmekte olup aksi durumda başvuru işlemi gerçekleştirilemez.

 4-) Yabancı uyruklu öğrenciler BURSKOOP bursuna başvurusu yapabilir mi?

BURSKOOP burs başvurusu yapabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak şartı aranmaktadır.

5-) Anadolu Lisesi öğrencileri BURSKOOP burs başvurusu yapabilirler mi?

BURSKOOP bursu, Bursa’da sanayinin ihtiyacı olan ara eleman yetişmesini teşvik etmek amacı ile sadece Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin belli alanlarını tercih eden öğrencilere yönelik olup BURSKOOP bursuna Anadolu Lisesi öğrencileri başvuru yapamazlar.

6-) Fen Lisesi öğrencileri BURSKOOP burs başvurusu yapabilirler mi?

BURSKOOP bursu, Bursa’da sanayinin ihtiyacı olan ara eleman yetişmesini teşvik etmek amacı ile sadece Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin belli alanlarını tercih eden öğrencilere yönelik olup BURSKOOP bursuna Fen Lisesi öğrencileri başvuru yapamazlar.

7-) Sosyal bilimler Lisesi öğrencileri BURSKOOP burs başvurusu yapabilirler mi?

BURSKOOP bursu, Bursa’da sanayinin ihtiyacı olan ara eleman yetişmesini teşvik etmek amacı ile sadece Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin belli alanlarını tercih eden öğrencilere yönelik olup BURSKOOP bursuna Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri başvuru yapamazlar.

8-) Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri burs başvurusu yapabilirler mi?

BURSKOOP bursu, Bursa’da sanayinin ihtiyacı olan ara eleman yetişmesini teşvik etmek amacı ile sadece Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin belli bölümlerini tercih eden öğrencilere yönelik olup BURSKOOP bursuna Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri başvuru yapamazlar.

9-) Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri BURSKOOP burs başvurusu yapabilirler mi? 

BURSKOOP bursu, Bursa’da sanayinin ihtiyacı olan ara eleman yetişmesini teşvik etmek amacı ile sadece Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin belli alanlarını tercih eden öğrencilere yönelik olup BURSKOOP bursuna Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri başvuru yapamazlar.

10-) Spor Lisesi öğrencileri BURSKOOP burs başvurusu yapabilirler mi?

BURSKOOP bursu, Bursa’da sanayinin ihtiyacı olan ara eleman yetişmesini teşvik etmek amacı ile sadece Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin belli alanlarını tercih eden öğrencilere yönelik olup BURSKOOP bursuna Spor Lisesi öğrencileri başvuru yapamazlar.

11-) Açık Öğretim Lisesi öğrencileri burs başvurusu yapabilirler mi?

BURSKOOP bursu, Bursa’da sanayinin ihtiyacı olan ara eleman yetişmesini teşvik etmek amacı ile sadece Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin belli alanlarını tercih eden öğrencilere yönelik olup BURSKOOP bursuna Açık Öğretim Lisesi öğrencileri başvuru yapamazlar.

12-) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri için BURSKOOP burs miktarı ne kadardır, nasıl ve ne zaman ödenir? 

2023-2024 öğretim döneminin kasım ila haziran ayları arasında, her ayın 28 ila 31’inci günlerinde öğrencilerin IBAN numaralarına 750 (yediyüzelli) TL yatırılacaktır.

13-) Bir önceki yıl burs almaya hak kazanan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin tekrar başvuru yapmaları gerekli midir?

Burs almaya hak kazanıp 50 (elli) veya üzeri yılsonu puan ortalaması ile bir üst sınıfa geçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin bursluluk statüleri BURSKOOP yönetmeliğinin diğer esaslarına (sınıf tekrarı olmaması, alan değişikliği olmaması, alan değişikliği yapılmış ise de yeni belirlenen 34 alanın içinde olması, disiplin cezası vb.) uymaları kaydıyla devam eder, aksi halde sona erer.

14-) Burs başvuruları hangi kriterlere göre değerlendirilmektedir?

BURSKOOP burs başvuruları öğrencinin ve ailesinin sosyoekonomik bilgileri ile öğrencinin akademik başarısı dikkate alınarak değerlendirilmektedir.

15-) Aynı haneden birden fazla kişi BURSKOOP burs başvurusu yapabilir mi?

BURSKOOP başvuru şartlarını taşıyan her öğrenci için ayı ayrı başvuruda bulunulabilir.

16-) Herhangi bir kurumdan burs alanlar BURSKOOP bursuna başvuru yapabilir mi?

Herhangi bir kurumdan burs alanlar BURSKOOP bursuna başvuru yapabilir.

17-) BURSKOOP burslarında geri ödeme veya zorunlu hizmet şartı var mıdır?

BURSKOOP bursları karşılıksız olup geri ödeme veya zorunlu hizmet yükümlülüğü yoktur.

18-) Burs başvuru sonuçları ne zaman ve nerede duyurulacaktır?

BURSKOOP başvuru sonuçları https://basvuru.burskoop.com/bursiyer/basvurularim adresi üzerinden ve online başvuru formunda belirtilen telefon numarasına SMS ile bilgilendirme yapılarak bildirilecek olup ilk burs ödemesi Kasım ayı içerisinde yapılacaktır.

 19-) BURSKOOP bursu hangi durumlarda kesilmektedir?

BURSKOOP bursu, aşağıda belirtilen bir veya birden fazla durumun oluşması halinde kesilmektedir. 

  • Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun anlaşılması.
  • Öğrencinin sosyoekonomik açıdan ihtiyaç sahibi olmadığının tespit edilmesi veya ortadan kalkması.
  • Öğrencinin herhangi bir kuruluşta ücretli olarak çalışmaya başlaması.
  • Öğrencinin kamu düzenini bozucu ve/veya yüz kızartıcı davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi.
  • Öğrencinin öğrenim gördüğü kurumdan disiplin ceza alması.
  • Öğrencinin burs almaktan vazgeçtiğini yazılı olarak bildirmesi.
  • Öğrencinin bursluluğun herhangi bir aşamasında başka bir ülkenin vatandaşlığına geçmesi.
  • Öğrencinin ikamet adresini Bursa dışına aldırması.
  • Öğrencinin müsaade edilen süreler haricinde okula mazeretsiz devam etmemesi, sınavlarının tamamına geçerli bir mazereti bulunmaksızın girmemesi.
  • Öğrencinin herhangi bir nedenle okulu ile ilişiğinin kesilmesi.

20-) BURSKOOP bursu kesilen bir öğrenci tekrar burs başvurusu yapabilir mi?

       BURSKOOP bursu iptal edilen öğrenciler tekrar burs başvurusu yapamazlar.

21-) Burs aldığım süre içerisinde belli bir dönem devamsızlık yaptım, bursum kesilir mi? 

Öğrencinin, yasal olarak belirlenen koşul ve şartlarda devamlılık sağlamaması bursun iptali için geçerli sebepler arasında yer almaktadır ve bu sebeple, mazeretsiz bir şekilde devamsızlık yapılması durumunda burs kesilir. Bursiyerimizin devamsızlık durumu okul idaresi üzerinden periyodik olarak takip edilecektir.

22-) Burs desteği alırken bir işte çalışılması durumunda burs kesilir mi?

Öğrencinin SGK’lı olarak herhangi bir kurumda (eğitim için gerekli zorunlu stajlar hariç) tam veya yarı zamanlı çalışılması durumunda burs kesilir. Ayrıca herhangi bir işte çalışacak öğrencilerimiz bu durumu, 10 (on) iş günü içinde BURSKOOP’a beyan etmekle yükümlüdürler.

23-) Burs aldığım süreç içerisinde okuldan uzaklaştırma cezası aldım, ne yapmalıyım?

Öğrencinin, öğrenim gördüğü okulda ceza alması bursun kesilmesini haklı kılan nedenler arasında yer almaktadır. Böyle bir durumla karşılaşan öğrencilerimiz, cezanın öğrenciye tebliğ edilişini takip eden 10 (on) iş günü içinde bu durumu BURSKOOP’a beyan etmekle yükümlüdürler.

24-) Burs başvurumu, kuruma şahsen başvuru yaparak elden gerçekleştirebilir miyim?

Başvurular sadece belirttiğimiz internet adresimizden online olarak gerçekleştirilecektir. İstenen belgeler de yine aynı şekilde online olarak sisteme yüklenecektir.

25-) Burs başvuru durumum “onaylandı” olarak görünüyor fakat hesabıma halen burs ödemesi yapılmadı, nasıl bir yol izlemeliyim?

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi BURSKOOP bursu almaya hak kazanan öğrenci iseniz Online başvurudaki IBAN bilgisinin veliniz adına olması gerekmekte olup IBAN veli adına değil ise ödeme işlemi gerçekleşememektedir.

Böyle bir durumla karşılaşılırsa bursiyerin T.C. kimlik numarasını, Velinin T.C. kimlik numarası ve IBAN bilgilerini  iletisim@burskoop.com adresine mail ile bildirmeniz gerekmektedir.