BAŞVURU ŞARTLARI

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda velisinin Bursa’da ikamet etmesi,
 • Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan üniversitelerde, örgün lisans ya da ön lisans öğrencisi olmak,
 • Bulunulan dönem itibari ile en az,  100 üzerinden 50 ya da 4 üzerinden 2 genel not ortalamasına sahip olmak,
 • Özel ya da resmi bir kurumda, kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
 • Maddi olanakları öğrenimini sürdürebilmesi için yetersiz ve bu nedenle desteğe ihtiyaç duyuyor olmak,
 • 26 yaşını aşmamış olmak.

 

KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ?

 • Sınıf veya dönem tekrarı yapan öğrenciler,
 • Yabancı uyruklu öğrenciler,
 • Polis Akademisi, Polis Meslek Yüksel Okulu ile Milli Savunma Üniversitesi öğrencileri,
 • Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
 • Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
 • Yüz kızartıcı bir suç sebebi ile hüküm giyenler,
 • Yüksek lisans veya doktora öğrencileri

Başvuru yapamaz.